Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus (2019-2022)2022-08-11T06:58:21+00:00

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt EFFECT

 

2019. aasta septembrikuus startis OÜ Kasvulava ja OÜ Loome (DevelopDesign®) eestvedamisel projekt „Efficiency in adult learning and training“ (Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus). Koostöös partneritega nii Lätist (Spring Valley) kui Slovakkiast (Topcoach) seati fookusesse täiskasvanud õppijate õppimise tõhusus ja selle toetamine. Projektiidee sündis vajadusest toetada koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid, et nemad saaksid omakorda paremini toetada täiskasvanud õppijate õppimist. Iseäranis just neid täiskasvanud õppijaid, kelle õpihoiak ei ole kuigi positiivne ja õpioskused üleliia head. (Loe rohkem – Projekti taustalugu).

Projektipartnerid jagavad ühist arusaama, et õppijakeskne lähenemine õppimisprotsessi ülesehitamisel suurendab õppimise tõhusust. Projekt viidi ellu ajaperioodil september 2019 – aprill 2022. 

Projektitulemused

Projekti taustalugu

Blogi

605, 2022

Grupiprotsessid õppimise heaks tööle!

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Täiskasvanud õppijad väärtustavad kaasõppijatega kogemuste vahetamist. Sageli väljendatakse koolitusele tagasisidet andes head meelt õppegrupis tekkinud kontaktide, aktiivse mõttevahetuse ja kaaslastelt saadud ideede üle.  Kuid kindlasti on ette tulnud ka vastupidiseid olukordi. Gupis võib leiduda neid, kes naudivad tähelepanu, võtavad sageli sõna ja täidavad enda kogemustest rääkides kogu aja. Sellised monopoliseerijad võivad mõjuda väsitavalt [...]

605, 2022

Kuidas valida täiskasvanutele sobivaid koolitusmeetodeid?

Autor: Mari-Liis Järg, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® “Nii hea oli osaleda koolitusel, kus kogu koolituse sisu ei ole koolitaja monoloog”, ütles ühe kursuse lõpus koolitusel osaleja. Olin üllatunud. See pani mind mõtlema, kuidas saab veel aastal 2021-gi juhtuda, et ainumas õpetamise-õppimise vorm on “istu ja kuula” ehk loeng selle kõige arhailisemas tähenduses. Teisest küljest, mõistsin, et ju siis polegi täiskasvanute koolitamisel aktiivõpe [...]

605, 2022

Õppimine algab kaardistamisest

Autor: Kristel Jalak, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® Bill Bryson toob oma raamatus „Kõiksuse lühiajalugu“ näite kvantfüüsika M-teooria selgitusest nn. tavainimesele: “Ekpürootiline protsess saab alguse määramatult kauges minevikus tasaste tühjade braanide paarist, mis on paralleelselt paigutatud kõverdunud viiemõõtmelises ruumis. Kaks braani, mis moodustavad viienda mõõtme seinad, võisid olematusest välja hüpata kvantfluktuatsioonina veel kaugemas minevikus, ja siis hakkasid nad üksteisest eemalduma. (B. Bryson „Kõiksuse [...]

405, 2022

Lõpuseminar tõi saali üle poolesaja koolitaja/täiskasvanute õpetaja!

27. aprillil panime meie rahvusvahelisele koostööprojektile (Erasmus+) väärika punkti lõpuseminaril "Kuidas laduda vundamenti head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?". Seminar tõi kokku 59 osalejat, nende hulgas nii erakoolitajaid, täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid nii täiskasvanute gümnaasiumitest ja kutseõppeasutustest, õpetajaid rahvaülikoolidest kui ka spetsialiste, näiteks Töötukassast. Nende hulgas oli ka kümmekond kolleegi Lätist ja Slovakkiast. Korraldajatena rõõmustasime, et meil õnnestus kokku tuua lajapõhjaline esindatus täiskasvanuhariduse [...]

904, 2022

Lõpuks ometi! Projektimeeskond kohtus Riias!

Lõpuks ometi! Pikalt oleme pidanud meie Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames korraldama vaid veebikohtumisi. Kuid reedel (8. aprill) õnnestus meil päriselt kohtuda. Aitäh projektipartnerile Lätist – Organizācijas attīstības centrs Spring Valley –, kes meid Riias võõrustas.   See oli meie projekti teine ja ühtlasi viimane kohtumine projektimeeskonnaga. Koroona seadis meid väljakutse ette jätkata projektiga veebipõhiselt, kuid juba [...]

 Projektist

Go to Top