Autor: Mai Timmi, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Kasvulava

Täiskasvanuharidusest rääkides on üha enam märgata teadmistepõhise lähenemise asendumist oskustepõhise lähenemisega. Oskuste kirjeldused nii terminite kui lähenemiste osas on ajas muutunud ühtpidi keerulisemaks, samas ka järjest olulisemaks.

Räägitakse nii ülekantavatest, pehmetest, headest, 21. sajandi, funktsioonideülestest, põhioskustest, võtmepädevustest jne. Aga neil kõigil on üks ühine omadus – need on kõige olulisemad! Üldoskused on olulised eeldusoskused, ilma milleta ei saa omandada spetsiifilisemaid pädevusi.  Üldoskused on nagu vundament, kuhu saab hakata ehitama ja laduma teisi oskusi ning teadmisi, mis loovad eeldused toimetulekuks üha keerukamate väljakutsetega. 

Artikli täispikk versioon ei võta eesmärgiks niivõrd terminite rägastikes selgust luua, vaid vaatleb üldoskusi ja nende olulisust täiskasvanute koolituse vaatest, joonib alla nüansse, mida just täiskasvanute koolitajal on oluline nende kontseptsioonidega seotult mõista ja oma igapäevases töös arvestada.  Leiad artikli Erasmus+ projekti EFFECT raames koolitajatele/ täiskasvanute õpetajatele loodud tööriistakastist (vajuta siia). Uudista veel ka teisi artikleid siit