Koolituste kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kasvulava OÜ on koolituste korraldamisel orienteeritud tugevate koostöösidemete loomisele ja
  oma valdkonna spetsialistide kaasamisele koolituste läbiviimisele.
 • Kõik koolitusi läbiviivad koolitajad ja koostööpartnerid on läbinud täiskasvanute koolitaja/
  suhtlemistreeneri väljaõppe.
 • Koolitajate kaasamisel väärtustatakse koostööpartnerite puhul täiskasvanute koolitaja kutse
  olemasolu ning tugevaid erialaseid teadmisi ja kogemusi läbiviidava koolituse valdkonnas, samuti põhjalikke oskusi ja teadmisi kasutatavate metoodikate osas.

Tellimuskoolituste puhul:

 • Koolituste tagasiside kogumise kord õppijatelt lepitakse kokku Kasvulava OÜ ja tellija
  omavahelises koostöös.
 • Koolituse tõhususe ja ootustele vastavuse osas arvestab Kasvulava OÜ nii õppijate kui tellija
  poolse tagasiside ja ettepanekutega koolituste arendustegevuses.

Avatud koolituste puhul:

 • Kasvulava OÜ töötab iga koolituse jaoks välja koolituse iseloomu, õppijate arvu ja koolituse
  eripära silmas pidades sobiva tagasiside kogumise süsteemi (kasutades selleks erinevaid e-
  võimalusi, grupiarutelusid või paberil tagasisidelehti).
 • Tuginedes valdkonnas toimuvatele arengutele, õppijate tagasisidele ning koolitajate poolsele hinnangule koolituse tulemuslikkusele täiustab Kasvulava OÜ olemasolevaid koolitusprogramme ning loob uusi õppimisvõimalusi.