Meist

Me usume arengusse ja kasvamisse – mitte ainult kui paratamatusse, vaid kui võimalusse luua enda elus uut kvaliteeti ning mõjutada ka ümbritsevat. 
Lähtume oma tegevuses usust õppimisse, vajadusest teha ja soodustada erinevate osapooltega koostööd ning panustame oma tegevusega ka laiemalt ühiskondlikku heaolusse.
Oleme Sulle partneriks ideede kasvatamisel arenguprogrammide kujundamisel ning elluviimisel!

Mai Timmi
Mai Timmi arenguekspert | koolitaja
mai@kasvulava.ee
+372 5194 1537

“Õppimise ja arenguga seotud teemadest on kujunenud minu kirg – seda nii formaalses kui mitteformaalses tähenduse. Mulle meeldib jälgida täiskasvanuid ja nendega toimuvaid muutusi, tutvustada võimalusi ja julgustada ennast arendama, ületama ja seeläbi rikastama oma igapäevast elu. Olgu siis karjäärivalikuid tehes, oma senist tööd edendades või sootuks vabatahtlikuna oma kodukoha arengusse panustades.”

Heleriin Jõesalu
Heleriin Jõesalukoolitaja | projekti ekspert
heleriin@kasvulava.ee
+372 53 414 905

“Pean tugevat kodanikuühiskonda väga oluliseks ja usun, et selle toimimise olulisteks eeldusteks on kodanikujulgus, koostöö, kaasamine. Me ei tea päris täpselt, kuidas tekib teadmine või kuidas ühises kommunikatsioonis kujunevad inimeste vahel tähendused – neil põnevatel protsessidel on aga ühine nimetaja – kohanemine. Mida teadlikumad me oleme, seda avatumaks muutume ja seda rohkem avame oma potentsiaal.”