Loading...
Avaleht2022-10-07T06:45:41+00:00
2906, 2023

Viljandi valla kokkuvõte: Oled Sa mõelnud, kuidas on täiskasvanueas õppimine seotud heaoluga?

Viljandi vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Oleme pidanud meeskonna koosolekuid, kus panime paika tegevuskava​ ning oleme üle vaadanud kokkuleppeid ja tegevustega n.ö  järjel olekut. Oleme projekti tutvustanud vallavalitsuses​, volikogu [...]

2806, 2023

Rae valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikus omavalitsuses on mõeldud täiskasvanuõppe edendamisele teaduspõhiselt?

Rae vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Ühiste arutelude tulemusel jõudsime kiiresti arusaamisele, et vajame olukorra paremaks mõistmiseks kaardistust täiskasvanute õppega seotud olukorrast. Võimalik, et hiljem ka veebilahendust, mis selle [...]

2606, 2023

Lääne-Harju valla kokkuvõte: Oled Sa mõelnud, kuidas on omavahel seotud täiskasvanuõpe ja tööandjate panus sellesse?

Lääne-Harju vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Projekti meeskonnas arutati täiskasvanuhariduse olukorda vallas ning leiti, et pole piisavalt infot selle kohta, millistest kanalitest inimesed infot saavad, milliseid kanaleid kasutatakse ja [...]

2206, 2023

Järva valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikul omavalitsusel on meediaplaan täiskasvanueas õppimise populariseerimiseks?

Järva vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Meediaplaani järgides on tekkinud valla kodulehele bänner täiskasvanuharidusest, kuhu koguneb info nii alaliste kui projektidena õppimisvõimaluste kohta. Valla lehes ilmuvad iga kuu persoonilood [...]

1906, 2023

Häädemeeste valla kokkuvõte: Kas Sinu kohaliku omavalitsuse arengukavast leiab täiskasvanuhariduse peatüki?

Häädemeeste vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Valla arengukavasse on sisse viidud peatükk „Täiskasvanuharidus“ ja oleme püstitatud ülesanded. Oleme kokku leppinud, et kogukonnakeskused, kultuuriasutused, sh raamatukogud ja muuseum teevad vähemalt [...]

1506, 2023

Valga valla kokkuvõte: Kas Sinu kohaliku omavalitsuse veebilehelt leiab infot täiskasvanuõppe kohta?

Valga vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Pilootprogrammi käigus kujundasime Valga valla veebilehele bänneri „Õppida on äge – igas eas“. Bänneriga seotud lehele koondame kokku kõik õpisündmused, mis toimuvad Valga [...]

Go to Top