Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus (2019-2022)2022-08-11T06:58:21+00:00

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt EFFECT

 

2019. aasta septembrikuus startis OÜ Kasvulava ja OÜ Loome (DevelopDesign®) eestvedamisel projekt „Efficiency in adult learning and training“ (Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus). Koostöös partneritega nii Lätist (Spring Valley) kui Slovakkiast (Topcoach) seati fookusesse täiskasvanud õppijate õppimise tõhusus ja selle toetamine. Projektiidee sündis vajadusest toetada koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid, et nemad saaksid omakorda paremini toetada täiskasvanud õppijate õppimist. Iseäranis just neid täiskasvanud õppijaid, kelle õpihoiak ei ole kuigi positiivne ja õpioskused üleliia head. (Loe rohkem – Projekti taustalugu).

Projektipartnerid jagavad ühist arusaama, et õppijakeskne lähenemine õppimisprotsessi ülesehitamisel suurendab õppimise tõhusust. Projekt viidi ellu ajaperioodil september 2019 – aprill 2022. 

Projektitulemused

Projekti taustalugu

Blogi

605, 2022

Lugemissoovitus: Õppimine algab kaardistamisest

Autor: Kristel Jalak, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® Bill Bryson toob oma raamatus „Kõiksuse lühiajalugu“ näite kvantfüüsika M-teooria selgitusest nn. tavainimesele: “Ekpürootiline protsess saab alguse määramatult kauges minevikus tasaste tühjade braanide paarist, mis on paralleelselt paigutatud kõverdunud viiemõõtmelises ruumis. Kaks braani, mis moodustavad viienda mõõtme seinad, võisid olematusest välja hüpata kvantfluktuatsioonina veel kaugemas minevikus, ja siis hakkasid nad üksteisest eemalduma. (B. Bryson „Kõiksuse [...]

405, 2022

Lõpuseminar tõi saali üle poolesaja koolitaja/täiskasvanute õpetaja!

27. aprillil panime meie rahvusvahelisele koostööprojektile (Erasmus+) väärika punkti lõpuseminaril "Kuidas laduda vundamenti head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?". Seminar tõi kokku 59 osalejat, nende hulgas nii erakoolitajaid, täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid nii täiskasvanute gümnaasiumitest ja kutseõppeasutustest, õpetajaid rahvaülikoolidest kui ka spetsialiste, näiteks Töötukassast. Nende hulgas oli ka kümmekond kolleegi Lätist ja Slovakkiast. Korraldajatena rõõmustasime, et meil õnnestus kokku tuua lajapõhjaline esindatus täiskasvanuhariduse [...]

904, 2022

Lõpuks ometi! Projektimeeskond kohtus Riias!

Lõpuks ometi! Pikalt oleme pidanud meie Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames korraldama vaid veebikohtumisi. Kuid reedel (8. aprill) õnnestus meil päriselt kohtuda. Aitäh projektipartnerile Lätist – Organizācijas attīstības centrs Spring Valley –, kes meid Riias võõrustas.   See oli meie projekti teine ja ühtlasi viimane kohtumine projektimeeskonnaga. Koroona seadis meid väljakutse ette jätkata projektiga veebipõhiselt, kuid juba [...]

504, 2022

Ootame koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid seminarile “Kuidas laduda head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?”

Kutsume teid kaasa mõtlema täiskasvanud õppijaskonna eripäradest ja sellest, mida on veel vaja teada õpiedukuse laiemast kontekstist, et toetada täiskasvanud õppijaid, sh iseäranis neid, kelle õpimotivatsioon ei pruugi olla nii kõrge ja õpihoiak nii positiivne. Teisisõnu, millist vundamenti vajame täiskasvanute õppimise toetamiseks? Seminar toimub 27. aprillil Tartus, Tartu Erinevate Tubade Klubis (Kastani 42).  Ootame seminarile … täiskasvanute gümnaasiumite, kutsehariduskeskuste ja [...]

902, 2022

Pilootkursused Eestis on lõppenud!

Möödunud aastal jõudsid lõpule kõik kolm Eestis läbiviidud pilootkursust Erasmus+ koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames. Kokku osale 32  koolitajat/täiskasvanud õppijatega tegelevat õpetajat, nendest 27 lõpetas tunnistusega. Koolitustel osalesid nii õpetajad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist, Räpina Aianduskoolist, erinevate teemavaldkondade koolitajad kui ka spetsialistid Võrumaa Töötukassast.  Kas teadsid, et Eesti üldhariduse õppijaskond on aasta aastalt üha rohkem täiskasvanud õppija nägu? Ligi 30% [...]

 Projektist

Go to Top