Autor: Kristel Jalak, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign®

Bill Bryson toob oma raamatus „Kõiksuse lühiajalugu“ näite kvantfüüsika M-teooria selgitusest nn. tavainimesele: “Ekpürootiline protsess saab alguse määramatult kauges minevikus tasaste tühjade braanide paarist, mis on paralleelselt paigutatud kõverdunud viiemõõtmelises ruumis. Kaks braani, mis moodustavad viienda mõõtme seinad, võisid olematusest välja hüpata kvantfluktuatsioonina veel kaugemas minevikus, ja siis hakkasid nad üksteisest eemalduma. (B. Bryson „Kõiksuse lühilugu”).

Kas saite aru? Jäi meelde? Kui te ise pole just kvantfüüsika fänn, siis tõenäoliselt mitte. Raske on meelde jätta asju, mida me ei mõista. Ja mõistmiseks on vaja raamistikku, teoreetilist vundamenti, millele uus teadmine saaks kinnituda.

Tulemuslik õpiprotsess koosneb 3-4 etapist (3-4 sellepärast, et keskmisi etappe võib vaadelda nii ühendatult, kui eraldi). Õppur:

  • (1) meenutab oma varasemaid teemasse puutuvaid teadmisi ja kogemusi; defineerib enda jaoks raamistiku, taustsüsteemi, millele uusi teadmisi/oskusi kinnitada;
  • (2) – (3) töötab läbi uue teoreetilise teadmise või oskuse, paigutab selle vastavasse taustsüsteemi. Rakendab praktikas uut teadmist või oskust, kasutab seda ülesannete lahendamiseks;
  • (4) kinnistab uue teadmise või oskuse, planeerib selle kasutamist tulevikus.

Rääkides täiskasvanute koolitajatega selgub, et 2. ja 3. etapiga pole probleeme. Õpetajad keskenduvad uue teadmise edastamisele ja selle baasil ülesannete lahendamisele. Kuid esimese ja neljanda etapi jaoks „pole aega“. Ainetunni maht on piiratud, õpiväljundeid õppekavas ette antud üle mõistlikkuse piiri ja see varasema meenutamine ning tuleviku planeerimine näivad vähemtähtsamad, kui uue aine õpetamine.

Tegelikult on lood aga vastupidised. Kui me nõrgale, logisevale ja kiirustades laotud vundamendile üritame ehitada uue teadmise hoone, siis tõenäoliselt kukkub see kokku. Kui mitte kohe, tunnis, siis paari päeva jooksul kindlasti.

Mida siis teha? Loe rohkem: artikli täispika versiooni leiad koolitajatele/ täiskasvanute õpetajatele loodud tööriistakastist (vajuta siia). Õppematerjalis on pakutud soovitusi ja meetodeid, kuidas koolitaja saab õppurile abiks olla tugevate seoste loomisel varemõpituga.

Uudista ka teisi artikleid siit