Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign®

Täiskasvanud õppija on väljakujunenud isiksus oma harjumuste, tõekspidamiste ja neid toetavate hoiakute ning uskumustega. Uskumused kujunevad ja muutuvad elu jooksul saadud kogemuste ja saadud tagasiside mõjul. Üldiselt toetavad uskumused inimese hakkamasaamist, kuid mõnes olukorras võib ilmneda, et need on kas liialdatud või liialt üldistatud ja võivad hoida nii inimest tagasi, astumast tema jaoks olulisi samme positiivsete muutuste elluviimisel.

Oma uskumuste pagasi toovad õppijad endaga kaasa ka õppimissituatsiooni. Õppimise tulemust mõjutavad otseselt uskumused, mis on seotud õppimise ja õppija arusaamaga enda võimest õppida, areneda ja muutuda. Varasem negatiivne õppimiskogemus koos uskumusega, et ollakse teistest ebakompetentsem ja vähem edukas viib selleni, et tugevneb arusaam, et õppimine on inimese jaoks raske või et ta ei suudagi õppida.

Artikli täispikas versioonis annab autor lühikese ülevaate uskumuste mõjust õppimisele ja soovitusi, millele täiskasvanute koolitaja võiks pöörata tähelepanu kui soovib toetada õppijate eneseusku ja motivatsiooni. Artikli leiad Erasmus+ projekti EFFECT raames koolitajatele/ täiskasvanute õpetajatele loodud tööriistakastist (vajuta siia). Uudista veel ka teisi artikleid siit