Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus (2019-2022)2022-08-11T06:58:21+00:00

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt EFFECT

 

2019. aasta septembrikuus startis OÜ Kasvulava ja OÜ Loome (DevelopDesign®) eestvedamisel projekt „Efficiency in adult learning and training“ (Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus). Koostöös partneritega nii Lätist (Spring Valley) kui Slovakkiast (Topcoach) seati fookusesse täiskasvanud õppijate õppimise tõhusus ja selle toetamine. Projektiidee sündis vajadusest toetada koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid, et nemad saaksid omakorda paremini toetada täiskasvanud õppijate õppimist. Iseäranis just neid täiskasvanud õppijaid, kelle õpihoiak ei ole kuigi positiivne ja õpioskused üleliia head. (Loe rohkem – Projekti taustalugu).

Projektipartnerid jagavad ühist arusaama, et õppijakeskne lähenemine õppimisprotsessi ülesehitamisel suurendab õppimise tõhusust. Projekt viidi ellu ajaperioodil september 2019 – aprill 2022. 

Projektitulemused

Projekti taustalugu

Blogi

510, 2021

Startis kolmas pilootkursus!

Täna tegime algust Navi seltsimajas koostöös Loome OÜ-ga (DevelopDesign kaubamärgi esindaja) koolitajate Kadri Kõivu ja Mari-Liis Järgiga kolmanda pilootkoolituse grupiga, kes õpivad ERASMUS+ rahvusvahelise koostööprojekti EFFECT raames välja arendatud õppekaval.   Koolitajate koolitusel on erilise luubi all koolitamise tõhusus - millised on need olulised printsiibid, mis võimaldavad parimal võimalikul viisil õppida Otsitakse vastuseid muuhulgas küsimustele: meetodid ja nende valiku põhimõtted [...]

1409, 2021

Jõudsime projektiga piloteerimise faasi!

Pärnus algas täna Kasvulava ja Loome (DevelopDesign) poolt ellukutsutud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti EFFECT raames esimene pilootkursus “Võimalused õppimise äratamiseks ja toetamiseks”. Eestis toimub sel sügisel kokku kolm kursust, lisaks veel kolm nii Lätis kui ka Slovakkias. Koolituse eesmärk on toetada koolitajaid ja täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid õpetamis- ja õppeprotsesside tõhusamaks muutmisel.   Taustalugu   Eesti formaalharidussüsteem on üha rohkem täiskasvanud õppija [...]

2312, 2020

Juba poolel teel …

Aasta 2020 on lõppemas, mis ühtlasi tähendab, et oleme meie Erasmus+ rahvusvahelise koostööprojekti EFFECT meeskonnaga jõudnud juba poolele teele. Selle teekonna lõppu tähistavad projekti eesmärgi saavutamine ja käegakatsutavad tulemused: valminud on õppekava ja tööriistakohver (toolkit) õpetajatele/koolitajatele, kelle praeguste ja tulevaste õppijate haridustee on varasemalt katkenud ja kes seetõttu vajavad lisaks erialaste teadmiste ning oskuste täiendamisele ka toetust üldpädevuste arendamisel. Projekti [...]

1011, 2020

Täna oleme Slovakkias!

Täna toimub Kasvulava eestvedamisel ellu kutsutud rahvusvahelise projekti EFFECT kolmas õpiüritus, mille viib ellu Slovakkia partner TopCoach. Seniks kuni turvaline liikumine ja liiklemine on keeruline meie kõigi koduriikideski, tuleb jääda ekraanide taha, ent oleme siiski õppimise ja avastamise lainel.   Eramus+ projekti EFFECT (Efficiency in adult learning and training) raames toimub kokku kolm õpiüritust, nii Eestis, Lätis kui ka Slovakkias. [...]

408, 2020

Ei saa me läbi Lätita …

Parafraseerides laulusõnu „ei saa me läbi Lätita“, ei jää hetkel muud üle, kui tõdeda, et ei saa me Lätti! Täna ja homme toimub Kasvulava eestvedamisel ellu kutsutud rahvusvahelise projekti EFFECT teine õpiüritus, mida veab eest Läti partner Spring Valley. Eramus+ projekti EFFECT raames toimub kokku kolm õpiüritust, nii Eestis, Lätis kui ka Slovakkias. Kohtumistel saavad partnerid üksteisele tutvustada ja demonstreerida [...]

 Projektist

Go to Top