Parafraseerides laulusõnu „ei saa me läbi Lätita“, ei jää hetkel muud üle, kui tõdeda, et ei saa me Lätti! Täna ja homme toimub Kasvulava eestvedamisel ellu kutsutud rahvusvahelise projekti EFFECT teine õpiüritus, mida veab eest Läti partner Spring Valley.

Eramus+ projekti EFFECT raames toimub kokku kolm õpiüritust, nii Eestis, Lätis kui ka Slovakkias. Kohtumistel saavad partnerid üksteisele tutvustada ja demonstreerida oma parimaid koolitamisalaseid praktikaid. Eesmärgiga kogeda, mõista ja mõtestada, kuidas paremini toetada täiskasvanud õppijaid õppeprotsessis ning milliseid meetodeid/lähenemisi selleks kasutada. Et maailmas üldse on liikumine ühest riigist teise veel keeruline, otsustasime kolida koolitusega veebi!