Koolitused

Leiad end sageli täiskasvanute koolitaja rollist ja januned teadmiste, meetodite ja heade soovituste järele? Või leiad end hoopis end olukordadest, kus suhtlemine on võtmesõnaks, ent toimetulek on ikkagi keeruline? 

Oleme partneriks koolituste läbiviimisel järgmistel teemadel: 

  • täiskasvanute koolitaja kompetentsid ja nende arendamine; 
  • suhtlemisoskuste arendamine;
  • suhtlemine keerulistes olukordades;
  • täiskasvanuhariduse edendamine eripiirkondades ja täiskasvanute õppe toetamine organisatsioonides
  • täiskasvanuhariduse regulatsioonidest. 

Sind kõnetab kogukondadega töötamine ja innovatsiooni soodustamine? Oled seotud kolmanda sektori tööga ja vajad tuge? 

Pakume veel koolitusi teemadel:

  • kaasamine ja koosloome; 
  • projektipõhine arendustegevus, sealhulgas projektide kirjutamine ja -elluviimine;
  • sotsiaalne innovatsioon ja uuenduste ellukutsumine. 

Meie koolitused on praktilise iseloomuga ning metoodiliselt läbimõeldud ja mitmekesised.  

Näited läbiviidud koolitustest:

  • koolitus “Uuenduste käivitamine koosloomes põhimõtted, praktilised võimalused ja kaasaegsed lähenemised”. Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus
  • koolitus “MTÜ Postitee ühiskondliku mõju hindamise metoodika väljatöötamine”. Tellija: MTÜ Postitee