Õpisündmused

Oled korraldamas konverentsi, seminari või mõnd muud laadi õpisündmust, aga hea meelega tahaksid ka ise nautida sellel osalemist? 

Oleme partneriks: 

  • õpisündmuste eesmärgistamisel ja kontseptsioonide loomisel;
  • esinejate leidmisel ja läbirääkimiste pidamisel;
  • modereerimisel (nii eesti kui inglise keeles);
  • arutelude, paneeldiskussioonide metoodilisel ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
  • tulemuste analüüsimisel ja kokkuvõtmisel. 

Koostöös Matugraphy Stuudioga pakume tehnilist teostust nii helitehnilise lahenduse, veebiülekannete, filmimise/salvestuste kui ka terviklahendusena virtuaalsete õpisündmuste korraldamises. 

Õpisündmuste läbiviimisel hindame head eesmärgiseadet, põhjalikku ettevalmistust ja aktiivset arutelu toetava õhkkonna loomist. 

Näiteid tehtud töödest:

  • tänuürituse “Tartumaa Hea Tegu 2021” modereerimine. Tellija: Tartu Ärinõuandla 
  • konverentsi “Rahvaülikoolide kasutamata potentsiaal – like‘e on piisavalt, aga kuidas edasi?” modereerimine. Tellija: Eesti Rahvaülikoolide Liit
  • veebipõhiste seminaride “Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel” modereerimine. Tellija: ETKA Andras