27. aprillil panime meie rahvusvahelisele koostööprojektile (Erasmus+) väärika punkti lõpuseminaril “Kuidas laduda vundamenti head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?”.

Seminar tõi kokku 59 osalejat, nende hulgas nii erakoolitajaid, täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid nii täiskasvanute gümnaasiumitest ja kutseõppeasutustest, õpetajaid rahvaülikoolidest kui ka spetsialiste, näiteks Töötukassast. Nende hulgas oli ka kümmekond kolleegi Lätist ja Slovakkiast. Korraldajatena rõõmustasime, et meil õnnestus kokku tuua lajapõhjaline esindatus täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatest, kes jagavad selle valdkonna väljakutseid. 
 
Seminari eesmärk oli kutsuda kaasa mõtlema täiskasvanud õppijaskonna eripäradest ja sellest, mida on vaja teada õpiedukuse laiemast kontekstist, et toetada täiskasvanud õppijaid, sh iseäranis neid, kelle õpimotivatsioon ei pruugi olla nii kõrge ja õpihoiak nii positiivne. Teisisõnu, millist vundamenti vajame täiskasvanute õppimise toetamiseks?
 
Projektimeeskonnana usume, et täna on valdkonna tegijate koostöö veelgi vajalikum kui kunagi varem. Projekti ajendaski meid elluviima trendid, mida märkame täiskasvanuhariduse valdkonnas. Loe rohkem: Projekti taustalugu
 
Mis seminaril toimus?
 
👉 Kiira Järv jagas pereterapeudi ja kliinilise psühholoogi vaatest mõtteid ja seletusi õpiraskuste ja madala õpimotivatsiooniga õppijate kohta. Vaata ka Kiira ettekannet
 
👉 Töötubades arutlesid osalejad Kristel Jalaku ja Julia Laanemetsa juhendamisel keeruliste olukordade üle koolitussituatsioonis ning milliseid tarku valikuid oma käitumise ja reaktsioonidega tasuks teha õppimise toetamiseks.
 
👉 Iieva Veidemane Lätist jagas kogemusi ja mõtteid veebis õppimisest ning kuidas seda koolitaja vaatest veel tõhusamaks muuta. Vaata ka ettekannet. Vaata ka Ieva ettekannet. 
 
👉 Osalejad said juba piiluda ka projekti raames valminud koolitaja tööriistakasti ja põgusa ülevaate loodud õppekavast 😉.
 
💡 Päev oli täis inspiratsiooni ja mõtisklusi! Aitäh kõigile osalejatele ja esinejatele!