MAAKONDLIKE ARENDUSKESKUSTE VÕRGUSTIK on andnud välja tänukirja VÕRUMAA VÕRKPARTNER 2022, mille pälvis seekord OÜ KASVULAVA

Võrkpartner on tunnustus, mille pälvib partnerorganisatsioon, kes on võrgustiku jaoks teinud midagi erilist ja edasiviivat!

Meil on suur rõõm tunnustuse üle!

Aitäh, VÕRUMAA ARENDUSKESKUS, märkamast! Aitäh ka teised MAAKONDLIKE ARENDUSKESKUSTE VÕRGUSTIKU osapooled, kellega oleme saanud koostööd teha!