Tähelepanu, valmis olla, stardime jälle!

Sel aastal alustab taaskord kohalikele omavalitsustele suunatud arenguprogramm Täiskäik. Esimeses programmis aastatel 2022-2023 osales 12 kohalikku omavalitsust: Rae vald, Saue vald, Lääne-Harju vald, Järva vald, Viljandi vald, Häädemeeste vald, Tori vald, Tõrva vald, Otepää vald, Valga vald, Muhu vald, Hiiumaa vald. Sel korral saab programmis osaleda 14 kohalikku omavalitsust.

Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021- 2035 on seatud eesmärgiks, et Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut. Ka kohalike omavalitsuste arengukavades on püüdlus sarnane – tahame, et Eestis elaksid aktiivsed, ettevõtlikud ja targad inimesed. Aga kas see on üldse võimalik ilma elukestva õppe mõtteviisi juurutamist? Kas seda saab süsteemselt juurutada, kui täiskasvanuharidus mõistena on kohalike omavalitsuste igapäevatöös pigem võõras ning vajab rohkem lahtimõtestamist. On tõsi, et omavalitsustel ei ole seadustest tulenevalt kohustust täiskasvanuharidusega tegeleda. Tõsi on aga ka see, et sellega siiski tegeletakse, kuid pigem teadvustamata, juhuslikult või projektipõhiselt. 

Mis on programmi eesmärk?

 • Programmi eesmärk on kavandada ja piloteerida täiskasvanute õppimise toetamisega seotud praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil.
 • Programm aitab kaasa täiskasvanuharidusega seotud teemade ja trendide mõtestamisele kohalike omavalitsuste vaatenurgast.
 • Programmi tegevused käivitavad ja annavad hoogu juurde erinevate täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud osapoolte senisest tõhusamale ja sisukamale koostööle kohalikul tasandil.

Kes saavad osaleda?

Pilootprogrammis saavad osaleda 14 kohalikku omavalitsust*, kellel on:

 • soov analüüsida ja mõtestada täiskasvanute õppe toetamisega seotud teemasid ja trende ning
 • huvi kujundada täiskasvanute õppe toetamisega seotud praktikaid omavalitsuse tasandil.

*Juhul kui programmis soovib osaleda rohkem kui 14 kohalikku omavalitsust, valib hindamiskogu programmi osalejad registreerimisel esitatud põhjenduste ning vajaduste kirjelduse alusel.

Kuidas toimub kandideerimine?

 • Programmis tuleb osaleda meeskonnaga, mille eestvedaja on omavalitsuse töötaja/esindaja. 
 • Meeskonnaliikmete soovituslik arv on 3-6 inimest.
 • Soovitame meeskonda kaasata kindlasti haridusvaldkonna, aga ka sotsiaal- ja/või kultuurivaldkonna spetsialisti(d). 
 • Meeskonnas võivad olla ka täiskasvanuharidusega seotud või seda toetavate organisatsioonide esindajad, kellega juba teete või näete vajadust teha suuremat koostööd (näiteks koolitajad, koolitusfirmade juhid, Töötukassa spetsialistid, täiskasvanute gümnaasiumite ja/või kutsehariduskeskuste direktorid/õppejuhid/õpetajad, rahvaülikoolide või teiste vabahariduslikku koolitust pakkuvate organisatsioonide eestvedajad, kogukonnaelu eestvedajad, raamatukogude (haridus)juhid jne).

Miks peaks osalema?
Programmis osalemine 

 • aitab mõtestada haridusvaldkonna teemasid üle inimese elukaare

 • annab statistilise ülevaate Sinu kohaliku omavalitsuse täiskasvanud õppijatega seotud trendidest ja vajadustest

 • aitab välja selgitada, kas planeeritu töötab – kaotada ei ole midagi!

 • annab võimaluse kujundada Eesti omavalitsuste tänaseid praktikaid täiskasvanuhariduse valdkonnas. Nendega saate olla eeskujuks ka teistele kohalikele omavalitsustele!

 • viib täiskasvanuhariduse valdkonna erinevate osapoolte koostöö uuele tasandile

 • loob suurepärase võimaluse leida mõttekaaslasi teistest omavalitsustest

Kuidas see kõik täpselt toimub? 

Kui oled programmi valitud …

 • kohtume juba 14. mail infoseminaril, mis toimub Zoomis – saame tuttavaks ja räägime kõigest täpsemalt;
 • seejärel koostame iga osaleva kohaliku omavalitsuse kohta täiskasvanuhariduse profiil ehk statistilise analüüs, mis aitaks paremini mõista täiskasvanud õppijatega seotud trende ning vajadusi ja võimalusi omavalitsuse tasandil;
 • ajaperioodil august-oktoober toimuvad kohalike omavalitsuste meeskondadega üks-ühele kohtumised, et mõista ja mõtestada profiilile toetudes, milliste väljakutsete ja võimaluste ees seistakse;
 • 17. oktoobril koguneme koosloome arengupäevale, kus tegeleme mentorite ja ekspertide kaasabil konkreetsete piloottegevuste arendamisega;
 • ajaperioodil november 2024 – märts 2025 toimub välja arendatud ideede piloteerimine omavalitsustes, sel ajaperioodil toimuvad Zoomis ka vajadus- ja teemapõhised nõustamised ja kogemuste vahetamine;
 • aprillikuus võtame tulemused kokku lõpuseminaril.

Kuula esimese programmi osalejate mõtteid ja ETKA Andrase ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kommentaare.

Milline on olnud eelmises programmis osalejate otsene kasu?

“Saime sisse viia arengukavasse täiskasvanuhariduse teema ja võimestada oma meeskonda”

Häädemeeste vald

“Saime teistelt KOVidelt juurde uusi ideid, kuidas kaasata täiskasvanuharidusse rohkem inimesi. Pilootprogrammi vedurid (Mai ja Heleriin) olid väga abivalmid ja igati toetasid ning nõustasid. Nüüd oleme teadlikumad täiskasvanuhariduse edendamise ja võimaluste vallas.”

Valga vald

“On tekkinud uus valdkond, millele tähelepanu pöörata. Toimunud on arutelud omavahel, kuidas täiskasvanute haridust rohkem esile tuua.”

Järva vald

“Tegevused panid analüüsima suuremalt, st mis on antud tegevuse mõju, kellele ja milleks, kuidas siduda teatud teemaga teisega, et luua tervik.”

Saue vald

“Oleme oluliselt suuremat tähelepanu hakanud pöörama kommunikatsioonile ja info kokku koondamisele.”

Viljandi vald

Piloottegevusena käivitatud Saue meeste aasta sai palju positiivset tähelepanu ja pälvis ka Aasta 2023 õpiteo tiitli.

Programmi läbiviijad

Mai Timmi
Mai Timmikonsultant-koolitaja
mai@kasvulava.ee +372 51 94 1537
Heleriin Jõesalu
Heleriin Jõesalukonsultant-koolitaja
heleriin@kasvulava.ee +372 53 414 905

Programmi tellija

Tegevus on ellu kutsutud Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” raames, mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames. Arenguprogrammi viib ellu Kasvulava OÜ.