Projekti raames viis iga partnerriik läbi kolm pilootkursust, et testida koos välja töötatud õppekava. Eesmärk oli kaasata kokku 100 koolitajat/õpetajat Eestist, Lätist ja Slovakkiast ja see ka saavutati. Tutvu ülevaatega siin.

Pilootkursused Eestis – sügis 2021 

Eestis toimusid koolitused “Võimalused õppimise äratamiseks ja toetamiseks” ajavahemikus september – november 2021. 

  • Esimene grupi koolitused toimusid ajavahemikus 14. september – 30. november 2021
  • Teise grupi koolitused toimusid ajavahemikus 21. september – 10. november 2021
  • Kolmanda grupi koolitused toimusid ajavahemikus 5. oktoober – 17. november 2021

Pilootkursus koosnes kahest kahepäevasest koolitusest kontaktõppena ja kahest vahepealsest veebisessioonist. Õpiväljundite saavutamiseks ja tunnistuse saamiseks tuli osalejatel koostada oma koolituskava, mis sai viimasel päeval tutvustatud ka minikoolituse läbiviimisega. Samuti panustasid osalejad projekti raames valmivasse tööriistakohrvisse ehk meetodite kogumikku. 

Kokku osale 32 koolitajat/täiskasvanud õppijatega tegelevat õpetajat, nendest 27 lõpetas tunnistusega. Koolitustel osalesid nii õpetajad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist, Räpina Aianduskoolist, erinevate teemavaldkondade koolitajad kui ka spetsialistid Võrumaa Töötukassast.

Koolituste eesmärk oli toetada koolitajaid ja täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid õpetamis- ja õppeprotsesside tõhusamaks muutmisel. Koolitusel osalemise tulemusena:

  • ollakse metoodiliselt võimekamad ja osatakse kavandad õppeprotsessi kaasaegsetele lähenemistele tuginedes;
  • osatakse kasutada õppegrupi potentsiaali üksteise toetamisel ja tagasisidestamisel;
  • teatakse, miks ja kuidas täiskasvanu õpi- ja sotsiaalseid oskusi arendada ja toetada.

Koolitused viisid läbi Mai Timmi (OÜ Kasvulava), Kadri Kõiv, Kristel Jalak ja Mari-Liis Järg (DevelopDesign). 

“Koolituste üheks põnevamaks osaks oli kodutööde esitlused viimasel koolituspäeval. Sel korral said õppijad end proovile panna minikoolituste läbiviimises nii kohapeal kui ka virtuaalselt. Paraja pingega laetud hetked pakkusid õpikogemusi nii osalejatele kui koolitaja rollis olijale. Preemiaks toetav ja konstruktiivne tagasiside”. (koolitaja Mai Timmi)

Osalejad Räpina Aianduskoolist 

Tagasiside noppeid osalejatelt 

Palun kirjelda, kuidas Sa saad nüüd (peale koolituse läbimist) toetada täiskasvanud õppijaid?

Tegelen pidevalt sellega, et annaksin rohkem võimalust grupil tegutseda ning ise oleks pigem suunaja kui esineja rollis. Koolituselt sain selleks praktilisi võtteid, teadmist, meetodeid.

Tunnikava koostamise 4C kasutamisega saan paremini jälgida seda, et tund oleks terviklik. See toetab nii mind koolitajana kui koolitusel osalejat õppijana. Kinnistamine ja seoste loomine on väga tähtsad.

Mul on käepärast nii mõnigi vahend rohkem, mida kasutada õppijatega ajusõbralikumaks õppimiseks. Kasutan minu käsutuses olevaid näpunäiteid, vajadusel teen küsitlusi ja edasi- ning tagasisidestan õppetööd.

Mida Sina õpetaja / koolitajana koheselt kasutusse võtad ?

Noppisin mitmeid meetodeid ning ka oma tegevuse planeerimiseks, eesmärgistamiseks ja õpiväljundite läbimõtlemiseks tutvustatud mudel on hea tööriist, mida kindlasti kasutan.

Rohkem osalejatevahelist kogemuse jagamist.