Neljapäeval, 13. aprillil lõpetasime kokkuvõtva seminariga mitte-statsionaarset õpet pakkuvate õppeasutustega põhjaliku töö vajaduste kaardistamise ja ettepanekute sõelumise ning edasiarendamisega, mis leiavad oma koha uue Euroopa Sotsiaalfondi programmides / toetuse andmise tingimustes.
 
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga liikusime seminaride sarjaga erinevate fookusteemade raamistikus ja püüdsime otsida just seda, millele enim keskenduda on vaja.
On suur rõõm tõdeda, et meie mittestatsionaarset õpet pakkuvad õppeasutused on väga eriilmelised ja kujundanud välja väärt praktikaid, mida jagada ja millest kujundada harjumuspäraseid lähenemisi kogu süsteemile.
 
Aitäh kõikidele osalejatele! Aitäh ministeeriumi ametnikele laudkondade arutelude oskusliku juhtimise eest! Aitäh kaasamast, hea täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna eestvedajate pere! 👏