25. augustil kogunesid Häädemeeste vallavalitsuses erinevad täiskasvanuharidusest huvitatud osapooled, kes osalevad ja panustavad arenguprogrammi “Täiskäik” elluviimisesse ja ideestiku arendamisesse. Seminari käigus arutlesime põhjalikult kohalike olude üle ja jagame ka teiega, mis suunas mõtted liikusid:

🔍 Selgelt tajutakse, et täiskasvanute õppe toetamine on oluline ja sellega ka tegeletakse, kuid teemana jääb see “õhku” või “hallile alale”. Vallas on parasjagu käimas ka arengukava uuendamine – seega on just nüüd soodne aeg! Täiskasvanuhariduse teema vajab läbi mõtestamist, selgeid eesmärke ja kokkulepitud tegevusi.

🔍 Kitsaskohtadena arutati nii haridustee katkemise ja täiskasvanute õppesse tagasi naasmise toetamise üle. Samuti ka nii lastevanemate kui olulise sihtrühma vajadustest kui ka vanemaealiste õppimisvõimaluste eesmärgipärasema toetamise üle.

🔍 Arutati läbi erinevate näidete ka täiendõppe pakkumise ja vajaduste mitte kokkulangemise üle ja tunnetatakse vajadust suurema süsteemsuse ja koostöö koordineerimise vastu täiskasvanute õppe toetamisel.

Aitäh kõigile osalejatele!

11 omavalitsuse seminari on jäänud, hoia silm peal programmi tegevustel Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel!