Järva vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024. 

Meediaplaani järgides on tekkinud valla kodulehele bänner täiskasvanuharidusest, kuhu koguneb info nii alaliste kui projektidena õppimisvõimaluste kohta. Valla lehes ilmuvad iga kuu persoonilood edukatest täiskasvanud õppijatest ja sügisel plaanime paisata kogu info võimendatult välja: leht, võib-olla laat (lastel juba kogemus huviringide laadast), sotsiaalmeedia jne.

Järva valla piloottegevuse kokkuvõttega saab tutvuda siin

Pilootprogramm “Täiskäik” algasid üks-ühele kohtumistega kohalike omavalitsustega. Kohtumisele eelnevalt koostati igale KOVile nn täiskasvanuhariduse profiil ehk statistiline ülevaade täiskasvanute õppimisega seotud statistikast, mis on täna olemas ja võiks olla kasulik tegevuste planeerimisel. 

Järva valla täiskasvanuhariduse profiili saab alla laadida siit

Pilootprogramm viidi ellu ETKA Andras eestvedamisel AGENDA projekti raames. 

Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.