Projekti tulemusel valmis õppekava koolitajatele/ täiskasvannute õpetajatele “Täiskasvanud õppijate õppimise tõhususe toetamine”. 

Loe inglise keeles – Curriculum Supporting adult learners’ efficiency in learning 

Loe eesti keeles – Õppekava koolitajatele/ täiskasvanute õpetajatele: “Täiskasvanud õppijate õppimise tõhususe toetamine

Õppekavad on kättesaadavad ka partnerite emakeeles, ehk läti ja slovakkia keeles. 

Loe läti keeles – Mācību programma pasniedzējiem un pedagogiem, kuri māca pieaugušos: Efektīva pieaugušo mācīšana un mācīšanās

Loe slovakkia keeles – Učebné osnovy pre pedagógov dospelých_Podpora efektívnosti vzdelávania dospelých

Kõik projektitulemused on peagi kättesaadavad ka Erasmus+ projektitulemuste platvormilt.