EPALE saadik Kadi Kass pani kokku loo pilootprogrammist “Täiskäik”!
Vaata lähemalt, kuidas ja mida programmi raames tehti! 👇


Viimase aasta jooksul on toimunud märkimisväärsed arengud koostöö tõhustamiseks kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel. Pilootprojekti “Täiskäik” vedanud Kasvulava OÜ on jõudnud omavalitsuste praktikate analüüsimise põhjal tegevusmudeli ja soovituste väljatöötamiseni ja seega on hea hetk projektitulemuste tutvustamiseks.

Pilootprogramm algatati Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS eestvedamisel Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi AGENDA raames, mille elluviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Teadaolevalt oli tegu esimese omataolise algatusega, kus kohalikud omavalitsused võtsid eesmärgiks töötada välja ja piloteerida just täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud tegevusi kohalikul tasandil. 

Täiskasvanute õppe eesmärgistamine ja toetamine kohaliku omavalitsuse tasandil ei ole tegelikult uus teema – juba mitmeid aastaid on ETKA Andras sel suunal tööd teinud. 2021. aastal toimusid AGENDA seminarid KOVide haridus- ja sotsiaaltöötajatele. Kuid ka siis tuli tõdeda, et praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil on vähe. Pilootprogrammi eesmärk oli neid praktikaid koos KOVidega kaardistada ja tegevusi kujundada. 

Loe edasi EPALE keskkonnast

👇👇👇