Kutsume teid kaasa mõtlema täiskasvanud õppijaskonna eripäradest ja sellest, mida on veel vaja teada õpiedukuse laiemast kontekstist, et toetada täiskasvanud õppijaid, sh iseäranis neid, kelle õpimotivatsioon ei pruugi olla nii kõrge ja õpihoiak nii positiivne.
Teisisõnu, millist vundamenti vajame täiskasvanute õppimise toetamiseks?

Seminar toimub 27. aprillil Tartus, Tartu Erinevate Tubade Klubis (Kastani 42). 

Ootame seminarile …

 • täiskasvanute gümnaasiumite, kutsehariduskeskuste ja mittestatsionaarset õpet pakkuvate koolide õpetajaid/tugispetsialiste;
 • koolitajaid ja spetsialiste, kes puutuvad enda igapäevatöös kokku täiskasvanud õppijatega, sh madala haridustasemega ja/või aegunud oskustega täiskasvanute nõustamise või koolitamisega;
 • praktikuid ja teemahuvilisi.

Seminaril osalevad ka õpetajad/koolitajad Lätist ja Slovakkiast!

Ajakava*

12.00 – 12.30 Kogunemine. Kohv ja toekad ampsud
12.30 – 12.45 Sissejuhatus päeva! 
12.45 – 13.30 Täiskasvanud õppijaskond – kellest me räägime? (Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu, OÜ Kasvulava) Tutvustame ka Erasmus+ projekti „Efficiency in adult learning and training“ tulemusi.
13.30 – 14.00 Ettekanne: Õpiedukuse laiem kontekst – mida täiskasvanute koolitaja/õpetaja võiks  õppija tulemuslikkust mõjutavatest teguritest veel teada?  (Kiira Järv, kliiniline psühholoog ja pereterapeut, Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus)
14.00 – 14.20 Kohvipaus
14.20 – 15.50 Töötoad: Keerulised olukorrad õpetaja/koolitaja töös – targad valikud

   • eesti keeles – Julia Laanemets, OÜ Julia Laanemetsa Erapraksis
   • inglise keeles – Kristel Jalak, DevelopDesign®

Töötoas käsitleme õpetaja ja koolitaja töös ettetulevaid keerulisi olukordi, kus võivad käivituda impulsiivsed või emotsionaalselt laetud käitumismustrid, mis aga õppijat harva toetavad. Uurime ja harjutame koos, millised võiksid olla mõjusamad lähenemised ja kuidas enda automaatikat ümber programmeerida.

15.50 – 16.00 Sirutus ja kogunemine ühte ruumi 
16.00 – 16.30 Ettekanne: Learning in the digital environment – the main challenges and the best solutions**, Ieva Veidemane
16.30 – 16.45 Kokkuvõte

*Programmis võib tekkida muudatusi
** Ettekandele tagatakse tõlge

Praktilisest 

 • Töökeel on eesti keel, kuid võimalik on osaleda ka ingliskeelses töötoas.
 • Registreeri hiljemalt 20. aprilliks siin! Osalemine on tasuta!
 • Tartu Erinevate Tubade Klubi asub aadressil Kastani 42.
 • Jaga julgesti meie kutset! 😊 Saad selle avada siit

Lõpuseminar toimub Erasmus+ strateegilise koostööprojekti Efficiency in adult learning and training raames. Projektis osalesid partnerid nii Eestist, Lätist ja Slovakkiast.

Projekt „Efficiency in adult learning and training“ on rahastatud Euroopa Komisjoni programmi „Erasmus+“ raames.