Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

17. oktoobril toimus järjekorras juba üheksas kohtumine omavalitsuste seminaride sarjast, kus seekord kohtus Kasvulava meeskond Viljandi valla eestvedajatega. Sisukas ja inspireerivas arutelus osalesid  Viljandi abivallavanem Irma Väre, kultuurispetsialist Evelyn Härma, arendusspetsialist Katrin Reimo, avalike suhete nõunik Martin Raid ja haridus- ja kultuurinõunik Anne Põldsaarega.  

Töisest ja motiveeritud õhkkonnast oli tajuda igakülgset valmisolekut ja vajadust täiskasvanuhariduse teemadega tõsisemalt tegeleda. Mõtestada just seda, mis omavalitsuse roll päriselt olla saab ning milliste tegevustega toetada paremat infolevikut ning õppimist toetavate hoiakute kujundamist. 

Jagame natuke mõtteid meeskonna arutelust:

  • Keskse teemana tõstatus küsimus täiskasvanuhariduse olemusest- kuidas seda mõista ja mõtestada just kohaliku tasandi vaatest? Elukestva õppe kontseptsioonile tuginedes võib õppimist käsitleda väga laialt, ent huviharidus ja – tegevus peaks siiski oma näo säilitama. 
  • Arutelus kerkis üles kaardistuse vajadus. On tunda, et päris palju õppimist toetavaid tegevusi on käimas, ent tervikpilti pole. Kaalumist väärt mõttena pakkusid osalejad välja ka selle, et uurida tuleks ka seda, kui palju päriselt osaleb õppijaid neis ettevõtmistes, mida täna juba pakutakse ning milline on nende osalejate profiil.  
  • Arutelu ja teema käsitluse kasu näevad Viljandi valla töötajaid igaüks enda töövaldkonnast lähtuvalt. Teemat peetakse oluliseks nii kogukondade ja ühenduste töö edendamisel, kommunikatsioonitegevuste parandamisel kui laiema mõtestatuse loomisel kogukonna heaolu arengukava koostamisel.

Aitäh kõigile osalejatele! Juba peagi, 2. novembril kohtume jälle ja kuuleme täpsemalt, millise fookuse meeskond võttis.