Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Tartu vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised. 

Töönädal sai alguse Tõrva vallas, kus laua ümber tulid Tõrva abivallavanema Heleni kutsel kokku Tõrva Linnaraamatukogu juhataja Kairi, Ritsu külakeskuse juht Giia, valla sotsiaalosakonna juhataja Taimo ja hoolduskoordinaator Kristi ning Tõrva Kultuurimaja juhataja Pille.
 
Abivallavanem Helen tõdes, et kolm tundi arutelu möödus kibekiirelt, kuid nii vist juhtubki kui kokku saavad oma valdkondades kogenud ja pühendunud inimesed. Oli tunda, et meeskonnal energiat ja töötahet täiskasvanute õppimise toetamise eest seismisel jagub. Tõrva valla tugevusena tajuti ka seda, et ollakse piisavalt väike omavalitsus, potentsiaalsete täiskasvanud õppijateni jõudmine peaks olema jõukohane.
 
Jagame natuke mõtteid meeskonna arutelust:
  • madala haridustasemega vallakodanike arv äratas tähelepanu, kuid aruteludes keskenduti ka sellele, et mis teeb inimese edukaks – kas vaid haridustase on sellega seotud?;
  • sellega haakuvalt kerkisid sihtrühmana arutellu ka noored täiskasvanud, kel haridustee katkenud või lühike – tähelepanu liikus ennetustööle;
  • arutati ka infoliikumise üle ehk kuidas õppimisvõimalused täiskasvanutele rohkem nähtavaks teha ja millised on meie enda kohalike täiskasvanud õppijate edulood!
Aitäh kõigile osalejatele!
 
9 omavalitsuse seminari on jäänud, hoia silm peal programmi tegevustel Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel!