Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

24. oktoobril toimus järjekorras viimane kohtumine omavalitsuste seminaride sarjast. Seekord oli sihtkohaks Otepää vald ning ühisesse aruteluringi olid kogunenud Janika Laur (Otepää valla haridusnõunik), Kätlin Nukka (noortekeskuste juhataja), Kaido Mägi (raamatukogude juhataja), Jorma Riivald (kultuurikeskuste juhataja) ning Valdek Rohtma (Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor). 

Aruteludes kerkis keskse teemana üles mure madalama haridustaseme ja erialase hariduseta täiskasvanute osas. Mingis mõttes peegeldub selle sihtrühma “peidus olek” suuresti ka kultuuri- ning noorsootöö valdkonnas. 24-34-aastaste sihtrühma on keeruline kaasata nii noortekeskuste kui ka kultuurivaldkonna tegevustesse, rääkimata õppimisega seotud teemadest. Ent meeskonnal jagub julgust seda teemat lähemalt uurida ning valmisolek kaasa mõelda uute lahenduste osas on ka Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektoril, kes on kaasatud Otepää meeskond.  

Veel mõtteid meeskonna arutelust:

  • Keskhariduseta inimeste osakaal Otepää valla piirkonnas on märkimisväärne. Laiemat tähelepanu vajab kuivõrd nähtavad on erinevad õppimisvõimalused sellele sihtrühmale ning mis päriselt aitaks inimestel õppesse tagasi suunduda ja toetaks edukat lõpetamist. Meeskonnal arenes juba konkreetne idee, kuidas erinevaid osapooli kokku tuua.
  • Aruteludes tähtsustati ka vallavalitsuse töötajate õppimisvõimaluste toetamist.  
  • Kogemustele tuginedes nähakse palju passiivseid elanikke eelkõige vanuses 24-34 aastat. Tegemist on murekohaga, mida on tajuda nii kultuurivaldkonna edendamisel kui laiemalt ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel. Võimalused täiskasvanute huvitegevuse ergutamiseks vajavad rohkem tähelepanu. Ehk on just see oluline võtmekoht, kuidas aktiveerida ja julgustada inimesi rohkem osalema.

Aitäh kõigile osalejatele aktiivse arutelu eest! Juba peagi, 2. novembril kohtume jälle ja kuuleme täpsemalt, millise fookuse meeskond võttis.