Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

19. oktoobril toimus järjekorras kümnes kohtumine omavalitsuste seminaride sarjast, kohtusid Tori valla inimesed ja süvenesid oma piirkonna inimeste ning õppimise teemadesse. Laua ümber olid kogunenud valla haridusjuht Helve Merivald, Tori valla raamatukogu juht Ene Michelis, valla noorsootöönõunik Erika Nõmm ning Tori valla kultuurikeskuse vaadet esindas Ants Välimäe.

Keskse teemana tegi osalejatele muret NEET noorte teema- mis hetkeni tegeleb nendega noortekeskus ja kuidas tagada neile tugi edaspidi? Tegemist on olulise ja kasvava trendiga Tori valla jaoks, mida pole sugugi lihtne lahendada. Tugila projekti lõppemine on näidanud hästi, mida toob kaasa tegevuste katkemine. 

Veel mõtteid meeskonna arutelust:

  • Ühe teemana tõstatus vajadus kaardistada huvihariduse ja täiskasvanuõppe võimalusi omavalitsuse piires. Arutlemist ja ühist nägemust vajab see, millal räägime täiskasvanuharidusest ja millal piiritleme tegevuse siiski huviharidusena. 
  • Kultuurivaldkonna arengukava on täna koostamisel ja seal on täiskasvanute õppimise teemad kirjeldatud – neid saab täiendada ja uusi vaatenurki lisada. Raamatukogudel on ja jääb kahtlemata oluline roll õppimise toetamisel, järjest enam teevad seda teadlikkult ka kultuurikeskused.  

Aitäh kõigile osalejatele! Juba peagi, 2. novembril kohtume jälle ja kuuleme täpsemalt, millise fookuse meeskond võttis.