Pärnus algas täna Kasvulava ja Loome (DevelopDesign) poolt ellukutsutud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti EFFECT raames esimene pilootkursus “Võimalused õppimise äratamiseks ja toetamiseks”. Eestis toimub sel sügisel kokku kolm kursust, lisaks veel kolm nii Lätis kui ka Slovakkias. Koolituse eesmärk on toetada koolitajaid ja täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid õpetamis- ja õppeprotsesside tõhusamaks muutmisel.
 
Taustalugu
 
Eesti formaalharidussüsteem on üha rohkem täiskasvanud õppija nägu. Kõrghariduses ulatub täiskasvanute arv õppijate koguarvust 30%-ni, kutseõppeasutustes aga suisa 40%-ni. Projekti üheks ajendiks oligi keskenduda just formaalharidussüsteemis tegutsevatele õpetajatele, et toetada neid selle muudatusega toimetulemisel. See ei olnud aga ainus ajend.
 
Nii Eestis kui ka paljudes Euroopa riikides on viimastel aastatel erilist tähelepanu pööratud eelkõige just madala haridustasemega inimeste toetamisele, et suurendada nende õppesse tagasipöördumist kui ka õpingute edukat lõpetamist. Erinevad uuringud ja raportid rõhutavad erialaste teadmiste ning oskuste kõrval üldoskuste arendamise vajalikkust. Viimaste kujunemise toetamine erineb aga ehk senistest klassikalisematest õpetamisviisidest ning eeldavad õppijakeskset lähenemist ja õppijate individuaalsusega arvestamist. See aga omakorda eeldab õpetajatelt mõtteviisi muutust õpetamiskeskselt lähenemiselt õppijakesksele ja sobivate meetodite tundmist ning rakendamise oskust. Just sellega pilootkursustel tegeletaksegi.
 
📣Veel on vabu kohti koolitusele!
 
Kolmas koolitusgrupp alustab 5. oktoobril Võrumaal. Kui tundsid ennast sihtrühmana ära, siis võta ühendust mai@kasvulava.ee.
 
Koolitusel osalemise tulemusena:
🗝 oled metoodiliselt võimekam ja kavandad õppeprotsessi kaasaegsetele lähenemistele tuginedes;
🗝 kasutad õppegrupi potentsiaali üksteise toetamisel ja tagasisidestamisel;
🗝 tead, miks ja kuidas täiskasvanu õpi- ja sotsiaalseid oskusi arendada ja toetada.
Selle grupi koolitajad on Mai Timmi, Kadri Kõiv, Kristel Jalak
 
Projekti kohta loe rohkem siit www.kasvulava.ee/projektid/
Või jälgi ka meie projekti FB lehte Effect