Riigikantselei eestvedamisel toimub novembrikuus „Eesti 2035“ Arvamusrännak, mille raames korraldatavate aruteludega kogutakse Eesti elanikelt ideid ja ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia tegevuskava täiendamiseks. Arvamusrännaku arutelujuhiks võib hakata iga täiskasvanu ning arutelude juhtimist hõlbustavad eelnevad koolitused. Lähem info arutelujuhiks registreerumise ja koolituste kohta on leitav kodulehel www.arvamusrannak.ee.

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja ja „Eesti 2035“ eestvedaja Eili Lepiku sõnul on praegu õige aeg teadvustada Arvamusrännaku toimumine novembris ning igaühe võimalused kaasa löömiseks arutelujuhina või arutelul osalejana. „Arvamusrännaku ideekorje annab vahetu võimaluse kaasa rääkida riigi pikaajalise arengustrateegia tegevuskava uuendamises, et tuua inimeste jaoks kõige olulisemad teemad ja lahendusideed Eesti arengust otsustajate fookusesse,“ lausus Lepik.

Arvamusrännaku arutelujuhiks võib hakata igaüks, kellele läheb korda Eesti areng ning kes soovib neil teemadel inimesi arutlema kutsuda, et ühiselt välja pakkuda ettepanekuid „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamiseks. Septembri keskel algas kirjapanek Arvamusrännaku arutelujuhtide koolitustele, mille raames saavad kõik huvilised, kes soovivad novembris Arvamusrännaku arutelusid vedada, viia end oktoobri jooksul kurssi arutelumetoodikaga ning lihvida oskusi arutelude sujuvaks juhtimiseks. Info Arvamusrännaku teemade, osalusvõimaluste ja koolituste kohta on kättesaadav Arvamusrännaku kodulehel www.arvamusrannak.ee.

Arutelujuhtide koolitused toimuvad oktoobris nii kontaktkoolitustena kui ka online-koolitustena. Kontaktkoolitused korraldatakse Tartus (25.10) ja Tallinnas (28.10) ning veebikoolitused peetakse oktoobri teises pooles (18.10, 25.10, 26.10). Kontaktkoolitusel osalejad saavad ka vastava tunnistuse. Koolitajaks on Kasvulava meeskond (Mai Timmi ja Kadri Kangro).

Arvamusrännaku arutelude eesmärk on kutsuda novembrikuu jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame üheskoos muuta Eesti elu paremaks. Aruteludega kogutakse erinevate elanikkonnagruppide ideid riigi arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamiseks. Aruteluteemad hõlmavad „Eesti 2035“ strateegia viite sihti ning jagunevad omakorda alateemadeks. Viis sihti on: inimene, ühiskond, elukeskkond, majandus, riigivalitsemine. Lõppvalikusse jäi kokku 12 alateemat ja üks vabateema, mille vahel saavad arutelujuhid koos osalejatega valida. Arutleda ja ideid pakkuda võib nii ühel kui ka mitmel teemal, mis tunduvad endale kõige olulisemad ja ka huvitavamad just ideekorje mõttes. Aruteluteemad on leitavad www.arvamusrannak.ee.

Arvamusrännak kuulub Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavasse, kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. Tegevuskava sisaldab algatusi, mis laiendavad riigi digilahenduste kõrval ka teisi avatud valitsemise teemavaldkondi, hõlmates nii avaliku sektori innovatsiooni ja katsetamiskultuuri toetamist kui ka andmepõhise otsustusprotsessi arendamist.

Lisainfo:

Eili Lepik
Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja,
“Eesti 2035” eestvedaja,
eili.lepik@riigikantselei.ee
693 5619

Heleri Reinsalu
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
“Eesti 2035“ Arvamusrännaku korraldaja
heleri.reinsalu@riigikantselei.ee
56662036