Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

Seekordsel arutelul tulid laua ümber kokku Lääne-Harju vallas Merle Kodu (valla nõunik haridusvaldkonnas), Liivi Siim (vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja), Valeria Siminko (Eesti Keele maja koordinaator), Urve Luht (Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktor) ja Egle Kaur (valla nõunik kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonnas). 

Ühinemise järgselt on hariduses toimunud mitmeid muutusi, mis on olnud arendustegevuste keskmes. Täiskasvanuharidus on üldiselt kirjeldatud ka arengukavas, ent tuleb tunnistada, et süsteemselt pole valdkond siiski tähelepanu saanud. Just valdkonna analüüsimine ja võimalike tegevusteni jõudmine pilootprogrammi osalema kutsuski! 

Jagame natuke mõtteid meeskonna arutelust:

  • Kaugemalt vaadates võib arvata, et Tallinna lähedus on ju suurepärane! Ometigi võib tund aega sõitu olla oluline õppimist takistav tegur, täpselt nii palju aega kulub Lääne-Harju valla õppijatel ka lähimate tasuta õppimisvõimalusteni jõudmiseks (näiteks kutseõppeasutuste juures). 
  • Raamatukogust ja selle väiksematest haruraamatukogu punktidest on kujunenud juba täna suuresti kogukonna keskused – info koondajad ning jagajad. Just sinna pöörduvad inimesed, kui midagi teada soovivad saada ja abi vajavad! Ka Lääne-Harju vald kinnitas olulist muutust – raamatukogud ei ole enam vaid “võtan ja annan raamatu” teenuse pakkujad. Potentsiaal raamatukogudes on palju suurem ja nii tajutakse seda ka Lääne-Harju vallas. Kuidas seda targasti täiskasvanuhariduse edendamiseks ära kasutada?  
  • Kui varasemalt oli suur tähelepanu õpetajatel ja nende kvalifikatsioonile vastavuses, siis nüüd on tõusmas keskmesse uus sihtgrupp. Õpetaja abid. 

Aitäh kõigile osalejatele ja sisukaid jätkuarutelusid! 

7 omavalitsuse seminari on jäänud! Hoia silm peal programmi tegevustel meie Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel ja kutsu kolleege ka 😉.